Przydatne skróty klawiszowe ułatwiające pracę w Photoshop

By Robert Walkowski 8 lat ago
Home  /  Design  /  Przydatne skróty klawiszowe ułatwiające pracę w Photoshop
Nie korzystać z skrótów klawiszowych w Photoshop’ie to chyba grzech. Może i przy prostych projektach nie ma to znaczenia, ale jeśli chodzi o bardziej skomplikowane to przyspieszenie pracy jest ogromne. Stosowanie skrótów klawiszowych z programu lub zdefiniowanie własnych pozwala działać szybciej i bardziej efektywniej. Po kilku latach używania tego programu nie wyobrażam sobie pracy bez skrótów, aby lepiej je zobrazować zastosuję podział na kategorie.

Poniższe skróty klawiszowe działają na systemach Windows

****

 Ogólna praca w programie 

 •  Ponownie ostatni krok:  Ctrl + Shift + D
 •  Usunięcie zaznaczenia:  Ctrl + D
 •  Zmiana rozmiaru warstwy:  Ctrl + T
 •  Nowy projekt:  Ctrl + N
 •  Przesuwanie obszaru:  Spacja
 •  Zapisywanie:  Ctrl + S (zapisanie projektu) Shift + Ctrl + S (zapisywanie do różnego formatu) Ctrl + Shift + Alt + S (zapisywanie grafiki do internetu)
 •  Powiększanie/oddalanie:  Ctrl + plus(+) lub Ctrl + minus (-), skrót działa również po wciśnięciu Ctrl + skrolowanie myszy w górę lub w dół
 •  Podgląd projektu na ekranie:  Tab

 Praca z warstwami 

 •  Wypełnienie warstwy kolorem:  Alt + Del (kolor pierwszego planu) lub Ctrl + Del (kolor drugiego planu)
 •  Scalenie widocznych warstw:  Ctrl + Shift + E (polecenie to scala wszystkie widoczne warstwy projektu do jednej warstwy) Ctrl + Alt + Shift + E (natomiast ta kombinacja scala wszystkie widoczne warstwy projektu do nowej warstwy)
 •  Kopia istniejącej warstwy:  Ctrl + J lub Alt i przeciągnięcie myszą (warstwa musi być zaznaczona)
 •  Negatyw warstwy:  Ctrl + I
 •  Krycie warstwy:  V + liczby od 1 do 0 (zmienia krycie zaznaczonej warstwy)
 •  Ostatnia warstwa:  Alt + przecinek (,)
 •  Pierwsza warstwa:  Alt + kropka (.)

 Narzędzia 

 •  Resetuj kolory: 
 •  Zamiana kolorów:  X
 •  Pipeta do pobierania koloru:  I
 •  Wybór pędzla:  (dodatkowe poruszanie się między pędzlami zapewnia nam , / .)
 •  Zmiana wartości krycia narzędzia:  Liczby od 1 do 0 (po wybraniu narzędzia wciskamy liczbę 1 i krycie zmienia się adekwatnie do 10%)
 •  Zmiana wielkości narzędzia:  Alt + Prawy przycisk myszy + przesuwamy kursor w lewo lub prawo
 •  Twardość narzędzia:  Alt + Prawy przycisk myszy + przesuwamy kursor w górę lub w dół

 Praca z obrazami 

 •  Zmiana poziomu:  Ctrl + L 
 •  Edycja krzywych:  Ctrl + M
 •  Balans kolorów:  Ctrl + B
 •  Barwa/nasycenie:  Ctrl + U
 •  Konwersja kolorów obrazu do szarości:  Ctrl + Shift + U
 •  Szybkie poprawki graficzne:  Ctrl + Shift + L (Auto tony); Alt + Shift + Ctrl + L (Auto kontrast); Shift + Ctrl + B (Auto kolor)
 •  Zmiana rozmiaru obrazu:  Ctrl + Alt + I
Jest to większość skrótów z których korzystam na co dzień, jeśli chcesz się zapoznać z całą listą skrótów kliknij tutaj (pełna lista domyślnych skrótów z podziałem Win/Mac). Warto również eksperymentować i dodawać swoje własne skróty, aby polepszać swój komfort pracy 😉
Category:
  Design
this post was shared 0 times
 000
About

 Robert Walkowski

  (35 articles)

Siema na co dzień zajmuje się marketingiem, zarządzaniem oraz interesuje się szeroko pojętym designem. Kolekcjonuję płyty winylowe i jestem DJ'em... #poznajmysiębliżej