Czy wiedza jest nową ropą naftową?

czym jest wiedza

Każdego dnia zalewani jesteśmy bardzo dużą ilością informacji. Sztuką jest wyselekcjonować tą najbardziej wartościową i zrobić z niej użytek. Czy to oznacza, że właśnie wiedza jest nową ropą naftową? W niektórych dziedzinach na pewno tak! Dziś postaram się Tobie przybliżyć czym tak naprawdę jest wiedza. Dużą część roku 2015 poświęciłem na swoją pracę magisterską, która opierała się na zarządzaniu wiedzą. W związku z tym mam sporo przemyśleń na ten temat oraz ciekawych wniosków, które będę się starał sukcesywnie przemycać na blogu.

Czym jest wiedza i dlaczego jest tak ważna?

Ok przejdźmy do rzeczy na wiedzę składa się tak naprawdę kilka czynników, które postaram się wyjaśnić, aby to lepiej zrozumieć spójrz najpierw na grafikę poniżej.

jak informacja staje sie wiedza

Jak widzisz podstawą wiedzy są informacje. Natomiast informacje to nic innego jak uporządkowane dane oraz istotne czynniki, które wykorzystujemy do podejmowania decyzji. Na przykład wiedzy nie znajdziesz w tym wpisie, ponieważ zawiera on tylko informacje. Natomiast jeśli te informacje wykorzystasz do konkretnego zadania można mówić wtedy o zastosowaniu wiedzy. W związku z tym wiedzę można określić jako, użytkową informację. Zdobyta wiedza pozwala podejmować decyzje oraz wnosi istotny wkład w twórcze myślenie. Dzieje się tak wtedy, kiedy informacja dociera we właściwej formie, o stosownej porze do właściwego miejsca. Wiedza zapewnia Ci większą skuteczność działań i zdolność przewidywania skutków niż dane czy informacje. Natomiast sama wiedza dzieli się jeszcze na wiedzę jawną oraz wiedzę ukrytą.

hierarchia wiedzy

Wiedza jawna jest po prostu jawna, tłumaczyć chyba nie trzeba (jeśli tak to zapraszam do dyskusji w komentarzach). Wiedza ukryta to bardziej skomplikowany proces, bo tak naprawdę każdy z nas posiada unikalną wiedzę, która jest kapitałem intelektualnym. Na tą wiedzę składają się zdobyte informacje, doświadczenia, popełniane błędy oraz przemyślenia. Tak samo jest również w przedsiębiorstwach, tam dopiero ilość informacji, danych i wiedzy jest przerażająca. Sprawne zarządzanie tą sferą przyczynia się do efektywnego wzrostu, a dobre zidentyfikowanie jej zapobiega efektowi „wywarzania otwartych drzwi”. Wiele firm z tymi problemami boryka się na co dzień – często nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale to temat na osobny wpis.

A jak w Twojej firmie zarządza się wiedzą?

W obecnym świecie, gdzie informacja ma tak wielką wartość, zarządzanie wiedzą staje się kluczowym elementem strategii każdej firmy. Ale jak to wygląda w praktyce? Czy w Twojej organizacji istnieje świadomość, że zarządzanie wiedzą to nie tylko przechowywanie dokumentów w chmurze czy tworzenie bazy danych? Wiedza, zarówno ta jawna, jak i ukryta, potrzebuje systematycznego podejścia do zbierania, analizowania i udostępniania, aby mogła być efektywnie wykorzystana w codziennej działalności firmy.

W pierwszym kroku ważne jest, by zrozumieć, że zarządzanie wiedzą nie dotyczy tylko i wyłącznie technologii. Chociaż narzędzia IT odgrywają istotną rolę w gromadzeniu i dystrybucji wiedzy, równie ważna jest kultura organizacyjna promująca dzielenie się wiedzą, współpracę i uczenie się. Czy w Twojej firmie pracownicy są zachęcani do dzielenia się doświadczeniami? Czy istnieją systemy nagradzania za wkład w rozwój wspólnej bazy wiedzy?

Kolejnym elementem jest identyfikacja kluczowych obszarów wiedzy, które są krytyczne dla sukcesu firmy. To wymaga nie tylko zrozumienia obecnych procesów biznesowych, ale również przewidywania przyszłych potrzeb i trendów w branży. Jak Twoja firma identyfikuje i prioritetyzuje te obszary? Czy proces ten jest dynamiczny i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska?

Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą często napotyka na opór ze strony pracowników, którzy mogą nie dostrzegać bezpośrednich korzyści płynących z dzielenia się swoją wiedzą. Tutaj kluczową rolę odgrywa komunikacja i edukacja – pracownicy muszą zrozumieć, jak zarządzanie wiedzą wpływa na efektywność ich pracy, innowacyjność i ostatecznie na sukces całej firmy. Jak Twoja organizacja radzi sobie z tym wyzwaniem? Czy są prowadzone specjalne szkolenia, warsztaty czy inne formy edukacji na temat zarządzania wiedzą?

Na koniec, warto zastanowić się nad technologiami i narzędziami wspierającymi zarządzanie wiedzą. Czy Twoja firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania, takie jak systemy zarządzania wiedzą (KMS), platformy do współpracy online czy narzędzia do analizy dużych zbiorów danych (Big Data), które mogą usprawnić lokalizowanie, dzielenie się i wykorzystanie wiedzy w organizacji?

Zarządzanie wiedzą w praktyce to złożony proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony kierownictwa, jak i wszystkich pracowników. To ciągła praca nad poprawą, dostosowywanie do zmieniającego się środowiska i poszukiwanie nowych sposobów na efektywniejsze wykorzystanie najcenniejszego zasobu, jakim jest wiedza. Jak wygląda to w Twojej firmie? Czy zarządzanie wiedzą jest traktowane jako priorytet, czy też jest jeszcze przed Wami długa droga do pełnej efektywności w tym obszarze? Zapraszam do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami na ten temat.

What do you think?

Przeczytaj również