Co to jest to zarządzanie?

nowoczesne zarządzanie

Aktualnie samo pojęcie zarządzania jest definiowane na bardzo wiele sposobów. Wpisując słowo „zarządzanie” do wyszukiwarki znajdziemy masę artykułów na ten temat. Zarządzać tak naprawdę można praktycznie wszystkim zaczynając od zasobów ludzkich, pieniędzy, przedsiębiorstwa, a kończąc na wiedzy czy też stresie. W dzisiejszym wpisie postaram się usystematyzować tą wiedzę oraz przekazać najistotniejsze kwestie na ten temat.

Na początek przegląd definicji

Zarządzanie – od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. (Wikipedia, data dostępu 13.01.2015)

Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. (Griffin R. W.Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 6)

Działanie polegające na dysponowaniu zasobami; ponieważ do zasobów najważniejszych należą ludzie, zasobami są pieniądze, a przez nie oddziałuje się na ludzi. Zarządzanie wiąże się z kierowaniem i bardzo często używa się łącznie terminów „organizacja i zarządzanie”, „kierowanie i zarządzanie”. (Pszczołowski T.Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 288)

Jest to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych, zgodnie z celami zarządzającego. (Gliński B.Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 929; za T. Pszczołowskim)

Sztuka łączenie różnych środków, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, tak aby osiągnęło ono swoje cele z maksymalną skutecznością. Zarządzanie nie powinno być mylone z kierowaniem, które stanowi istotę decydowania. Jest to zespół czynności zmierzających do osiągnięcia pozytywnych rezultatów finansowych przy końcu określonych okresów, wybór, podział i zastosowanie środków przedsiębiorstwa, jak również stosunki wszelkiego rodzaju, jakie może ono utrzymywać z innymi osobami prawnymi. (Caude R., Moles A.Methodologie vers une science de l’action, Paryż 1964, s. 450; za T. Pszczołowskim)

Sztuka zarządzania – klucz do sukcesu Twojej organizacji

Zarządzanie to nie tylko zestaw technik; to prawdziwa sztuka wymagająca wyczucia, adaptacji i ciągłego rozwoju. W sercu tej sztuki leży proces planowania, który jest fundamentem każdej dobrze prosperującej organizacji. Planowanie to znacznie więcej niż tylko szkicowanie celów. To strategiczne myślenie, które wyznacza kurs działania, przewiduje wyzwania, identyfikuje szanse i zapewnia zasoby niezbędne do realizacji marzeń. To dzięki planowaniu, z pozornie abstrakcyjnych idei, rodzą się konkretne, osiągalne cele.

Kolejnym kamieniem milowym w zarządzaniu jest organizowanie. Nie można przecenić jego roli w efektywnym wykorzystywaniu zasobów. Poprzez przemyślane rozmieszczenie zadań, właściwe przydziały stanowisk i klarowną strukturę organizacyjną, organizowanie przekształca zasoby – ludzkie, finansowe, materialne i technologiczne – w silnik napędowy sukcesu.

W tej orkiestrze działań nie może zabraknąć koordynacji. To ona zapewnia, że różne segmenty organizacji pracują w harmonii, skutecznie realizując wyznaczone zadania. Koordynacja to tajemnica minimalizowania konfliktów i duplikacji wysiłków, klucz do płynnej współpracy i efektywności.

Nieodłączną częścią procesu zarządzania jest kontrola. To dzięki niej możliwe jest śledzenie postępów i, jeśli to konieczne, wprowadzanie zmian korygujących. Kontrola to swego rodzaju system nawigacyjny, który zapewnia, że organizacja nie zboczy z wyznaczonej ścieżki i osiągnie swoje cele.

Zarządzanie w dzisiejszych czasach to nie tylko sztywne ramy i procedury. To dynamiczny proces, który wymaga otwartości na zmiany, innowacyjności i elastyczności. W dobie szybkich przemian technologicznych i globalizacji, zdolność do adaptacji i przyjmowania nowych rozwiązań jest kluczowa. Efektywne zarządzanie opiera się również na umiejętnościach komunikacyjnych, zdolnościach negocjacyjnych i motywowania zespołu. To te kompetencje przekształcają dobrych menedżerów w prawdziwych liderów, zdolnych prowadzić swoje organizacje przez zmieniające się krajobrazy biznesowe ku sukcesowi.

sztuka skutecznego zarządzania

Czym można zarządzać?

Tak naprawdę każdy z nas codziennie zarządza, podejmuje decyzje, dysponuje środkami, wyznacza i osiąga co rusz to ambitniejsze cele. Sztuka zarządzania jest niezbędna w naszym życiu – niestety w polskim systemie edukacji nie za wiele nauczymy się na ten temat chyba że, coś się zmieniło? Prawda jest taka – dobry menedżer nigdy nie będzie bez pracy, a podobno najbogatsi ludzie na świecie (np. Rockefeller, Bill Gates, Mark Zuckerberg) to zarazem najlepsi menedżerowie! Ok przejdźmy do rzeczy, czym można zarządzać? Praktycznie wszystkim, do głównych przedmiotów zarządzania możemy zaliczyć:

 1. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 2. zarządzanie marketingowe,
 3. zarządzanie projektami,
 4. zarządzanie łańcuchem dostaw,
 5. zarządzanie innowacjami,
 6. zarządzanie zmianą,
 7. zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 8. zarządzanie konfliktem,
 9. zarządzanie zasobami informatycznymi,
 10. zarządzenie procesami biznesowymi,
 11. zarządzanie talentami,
 12. zarządzanie logistyczne,
 13. zarządzanie finansami,
 14. zarządzanie czasem,
 15. zarządzanie wiedzą,
 16. zarządzanie środowiskiem,
 17. zarządzanie kulturą,
 18. zarządzanie relacjami (szczególnie z klientem),
 19. zarządzanie jakością,
 20. zarządzanie ryzykiem,
 21. zarządzanie nieruchomościami,
 22. zarządzanie wartością firmy,
 23. zarządzanie stresem,
 24. zarządzanie przedsiębiorstwem (na różnych poziomach: strategiczne, taktyczne, operacyjne),
 25. zarządzanie kapitałem niematerialnym (prawa autorskie, licencje),
 26. zarządzanie przez delegowanie uprawnień,
 27. zarządzanie dokumentacją,
 28. zarządzanie promptami,
 29. oraz jeszcze wieloma innymi obszarami… można by tak wymieniać bez końca prawie.

Jak widzisz jest tego sporo, wchodząc w szczegóły jest tego jeszcze więcej. Umiejętność sprawnego zarządzania przydaje się praktycznie w każdej dziedzinie życia osobistego jak i zawodowego. Niektóre z tych gałęzi zarządzania będę sukcesywnie wyjaśniał w osobnych wpisach tak, aby było to czytelne.

Konfrontacja i doskonalenie

Zarządzanie to tak na prawdę uważna obserwacja, poznawanie procesów, zbieranie doświadczeń i nieustanna konfrontacja teorii z praktyką. Świat bardzo szybko się zmienia, tak samo jak warunki prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. Odpowiednio do postawionych celów należy dobierać narzędzia, bo to co sprawdzało się wczoraj, dziś może być już reliktem przeszłości. Dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi trendami, testować nowe rozwiązania lub udoskonalać obecnie wykorzystywane rozwiązania. Na sam koniec dodam, że nie każdy z nas powinien zarządzać, ale również Ty jesteś w stanie się tego nauczyć. Zarządzanie to odwaga, to poświęcenie, to wiedza oraz umiejętności. Jedno jest pewne praca w tym zawodzie daje bardzo wiele satysfakcji!

Zarządzanie to tak na prawdę uważna obserwacja, poznawanie procesów, zbieranie doświadczeń i nieustanna konfrontacja teorii z praktyką. Świat bardzo szybko się zmienia, tak samo jak warunki prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. Odpowiednio do postawionych celów należy dobierać narzędzia, bo to co sprawdzało się wczoraj, dziś może być już reliktem przeszłości. Dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi trendami, testować nowe rozwiązania lub udoskonalać obecnie wykorzystywane rozwiązania. Na sam koniec dodam, że nie każdy z nas powinien zarządzać, ale również Ty jesteś w stanie się tego nauczyć. Zarządzanie to odwaga, to poświęcenie, to wiedza oraz umiejętności. Jedno jest pewne praca w tym zawodzie daje bardzo wiele satysfakcji!

What do you think?

Przeczytaj również